Prof. dr. Krsto Kovačević

profesor-doktor-krsto-kovacevic

Prof. dr. Krsto Kovačević

Specijalista parodontologije i oralne medicine

Prof. dr. Krsto Kovačević - specijalista parodontologije i oralne medicine, radio je na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu više od 15 godina, potom i na fakultetu u Podgorici. Objavljivao je i prezentovao na stotine naučno-istraživačkih radova, najveći broj na najznačajnijim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Autor je i koautor nekoliko stomatoloških atlasa od kojih su atlasi “Parodontologija” i “Oralna medicina” nominovani kao univerzitetski udžbenici na Stomatološkom Fakultetu u Beogradu. U periodu od 2005-2009 bio je direktor Stomatološkog fakulteta u Podgorici.